WYSTAWY 2018 r


indywidualne

Krystyna Kasperkiewicz - "Pastele i batiki"

Biblioteka przy ul. Królowej Jadwigi 37B;  /XII 2017 - I 2018/os. Bohaterów Września 26  Klub "Mirage" /I 2018/

najnowsze


PRO ARTE

/grudzień 2017/

GALERIA OBRAZÓW
tutaj zdjęcia obrazów przeglądów w latach:
   
2017
2016  2015 2014  
2013  2012 2011

WYSTAWY 2017 r.

zbiorowe

"DETAL"
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Kraków ul. Rajska 1 /XI - XII 2017/

zdjęcia- tutaj

autorzy prac
Jacek Adamczyk,  Maria Baster - Grząślewicz,  Halina Gołębiowska - Kęsek,  
Roman Górecki,  Krystyna Kasperkiewicz,  Bogusław Maciej Kaczmarczyk, 
Ewa Kapturska,  Paweł Małota, Maria Mircea,  Jadwiga Poradowska - Musiał,  
Elżbieta Rączkowska,  Dorota Satoła,  Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,  
Danuta Siedlecka - Sułek, Ewa Skrzek,  Grażyna Sobierajska,   
Grażyna Steinmetz,   Jolanta Stępień, Maria Sularz, 
Anna Szarwiło,  Małgorzata Zawadzka
DOROCZNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
STOWARZYSZENIA PLASTYKÓW ZIEMI KRAKOWSKIEJ
Kalwaria Zebrzydowska, Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w "Starym Kinie" ul. Mickiewicza 4 /X 2017/

zdjęcia - tutaj 

autorzy prac
Jacek Adamczyk,   Maria Baster - Grząślewicz,  Janusz Janiczek
Bogusław Maciej Kaczmarczyk,  Ewa Kapturska,  Maria Mircea,  
Jadwiga Poradowska - Musiał, Ewa Skrzek,  Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   
Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,  Danuta Siedlecka - Sułek,  Grażyna Sobierajska,  
Maria Sularz,  Anna Szarwiło"WAKACYJNE WSPOMNIENIA"
 w Mini Galerii u Krakowiaków przy ul. św. Gertrudy 4  / IX 2017/


zdjęcia - tutaj

autorzy prac
Jacek Adamczyk,   Maria Baster - Grząślewicz,   Ewa Borowiejska,  
Bogusław Maciej Kaczmarczyk,  Ewa Kapturska,  Paweł Małota,  
Maria Mircea,  Jadwiga Poradowska - Musiał,  Elżbieta Rączkowska,  
Elżbieta Rutkowska, Dorota Satoła,  Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   
Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,  Danuta Siedlecka - Sułek,  Grażyna Steinmetz,  
Maria Sularz,  Włodzimierz Szelest

"NA DRÓŻKACH CODZIENNOŚCI" 
wystawa poplenerowa  /VI  2017 /, w ramach obchodów 400 -lecia Kalwarii
Kalwaria Zebrzydowska, Centrum Kultury Sportu i Turystyki ul. Mickiewicza 4

zdjęcia - tutaj

autorzy prac:
Maria Baster - Grząślewicz,  Marta Brózda,  Halina Gołębiowska - Kęsek,    
Janusz Janiczek,   Elżbieta Jarzębak,  Halina Knapek,  Barbara Kańska,
Marzena Kruszec,  Paweł Małota,  Justyna Mielcarek,   Maria Mircea,  
Adam Oczkowski,   Elżbieta Rączkowska,  Elżbieta Rutkowska, 
Dorota Satoła,     Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   Grażyna Sobierajska,   
Grażyna Steinmetz,   Maria Sularz,  Urszula Tatrzańska,    Wanda Wilk,
Małgorzata Wójtowicz,  Małgorzata Zawadzka


"KWITNĄCY ŚWIAT"
Galeria Centrum Kraków Nowa Huta os. Centrum B3 /VI 2017/

zdjęcia - tutaj

Autorzy prac:
Maria Baster-Grząślewicz,    Sylwia Dulny,    Roman Górecki,  
Halina Gołębiowska - Kęsek,   Marzena Kruszec,   Elżbieta Klimek, 
Paweł Małota,    Maria Mircea,    Elżbieta Rączkowska,  Elżbieta Rutkowska,        
Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,     Grażyna Steinmetz,  
Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   Grażyna Sobierajska,  
Jolanta Stępień,    Maria Sularz,    Anna Szarwiło,


DOROCZNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYKÓW ZIEMI KRAKOWSKIEJ  
15 V - 31 V  2017
wystawa malarstwa  w Kamiennym Holu Magistratu
pl. Wszystkich Świętych 3-4

zdjęcia - tutaj

autorzy prac prezentowanych na wystawie: 
Jacek Adamczyk,   Maria Baster - Grząślewicz,   Ewa Borowiejska,  
Sylwia Dulny, Roman Górecki,       Halina Gołębiowska - Kęsek,       
Janusz Janiczek,      Ewa Kapturska,    Elżbieta Klimek,   Marzena Kruszec,    
Bogusław Maciej Kaczmarczyk,   Małgorzata Kus,     Maria Mircea,  
Jadwiga Poradowska - Musiał,  Elżbieta Rączkowska,  Elżbieta Rutkowska, 
Dorota Satoła, Danuta Siedlecka - Sułek, Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,      
Ewa Skrzek,     Grażyna Steinmetz,   Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   
Grażyna Sobierajska,   Jolanta Stępień, Maria Sularz,   Anna Szarwiło,   
 Wanda Wilk,   Małgorzata Wójtowicz
  "NASI PRZYJACIELE CZWORONOŻNI I SKRZYDLACI"

Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13; 17 IV - 6 V 2017
tutaj - zdjecia

Autorzy prac:
Maria Baster-Grząślewicz,  Ewa Borowiejska,  Sylwia Dulny,  Roman Górecki,  
Janusz Janiczek,  Bogusław Maciej Kaczmarczyk, Ewa Kapturska, 
Elżbieta Klimek, Małgorzata Kuś,   Paweł Małota,  Maria Mircea, 
Jadwiga Paradowska - Musiał,  Elżbieta Rączkowska,  Dorota  Małgorzata Satoła,
Ewa Skrzek,  Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,   Jolanta Stępień,   Maria Sularz,
Danuta Siedlecka-Sułek, Krystyna Siedlecka - Szwarnóg,  Anna Szarwiło,
Włodzimierz Szelest,   Małgorzata Wójtowicz - Cichoń


"MALARSTWO SPZK"Brzesko 11 04 2017              tutaj - zdjęcia 


Autorzy prac:
Maria Baster-Grząślewicz, Halina Gołębiowska - Kęsek,  
Janusz Janiczek,  Bogusław Kaczmarczyk, 
Ewa Kapturska, Paweł Małota,  Maria Mircea, 
Elżbieta Rączkowska,  Dorota Satoła, Ewa Skrzek, 
Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,  Jolanta Stępień, Grażyna Steinmetz,  
Danuta Siedlecka-Sułek, Krystyna Siedlecka - Szwarnóg, Maria Sularz, 
Wanda Wilk, Małgorzata Zawadzka


"ZIMA"


Galeria przy Zyblikiewicza 1 /luty 2017/     tutaj - zdjęcia 

Autorzy prac:
Jacek Adamczyk Maria Baster-Grząślewicz,  Ewa Borowiejska, Sylwia Dulny,
Halina Gołębiowska - Kęsek,  Janusz Janiczek,  Małgorzata Kus, 
Maria Mircea,  Ewa Paluch, Paweł Małota, Jadwiga Poradowska-Musiał, 
Elżbieta Rączkowska,  Dorota Satoła, Ewa Skrzek, 
Ilona Słuszkiewicz - Pilniakowska,  Jolanta Stępień, Grażyna Steinmetz,  
Maria Sularz,  Włodzimierz Szelest,  Małgorzata Zawadzka

promocyjne

w Mini Galerii u Krakowiaków przy św. Gertrudy 4


maj
tutaj  - zdjęcia 
Grażyna Sobierajska 

i Jerzy Lorenc 


kwiecień 2017
tutaj - zdjęcia
Marzena Kruszec 

i  
Elżbieta Rutkowska


06  - 30 marzec
Elżbieta Klimek   i   Anna Szarwiło

  tutaj - zdjęcia
styczeń
Barbara Kańska 
   tutaj - zdjęcia luty / marzec
Małgorzata Kus
 tutaj - zdjęcia
indywidualne

Krystyna Kasperkiewicz - "Pastele i batiki"
Biblioteka przy ul. Królowej Jadwigi 37B;  /XII 2017 - I 2018/

Ewa Kapturska  - malarstwo
w Mini Galerii u Krakowiaków przy św. Gertrudy 4 /XII 2017/
zdjęcia - tutaj


Jadwiga Poradowska-Musiał - malarstwo
gmina Pilchowice, ul. Damrota 5 
zdjęcia - tutaj

Prace Jacka Adamczyka "Nigdy tego nie maluj"
Galerii "Pod Aniołem" Rabka Zdrój, Parkowa 5  /X 2017/ 
zdjęcia - tutaj

Jolanta Stępień - malarstwo i batik
Cafe Indal0 ul Tarłowska 15 w Krakowie  /XI 2017/
zdjęcia - tutaj

Halina Gołębiowska - Kęsek "Metamorfozy II"
Galeria przy Zyblikiewicza 1   - X/XI 2017
zdjęcia - tutaj Maria Mircea - malarstwo
Galeria Centrum Nowa Huta os. Centrum B 3 /X 2017/ 
zdjęcia - tutaj


Ewa Borowiejska "Kwiaty i wazony"
Biblioteka przy ul. Sienkiewicza 2 /VI 2017/

Ewa Skrzek - malarstwo
Czytelnia  Naukowa przy ul. Królewskiej 59 /VI 2017/
zdjęcia - tutaj
Jolanta Stępień "Nostalgia"
Biblioteka Filia 40 - Kraków  Łużycka 55  - maj 2017
tutaj - zdjęcia
Anna Szarwiło - malarstwo
Cafe INDALO ul. Tarłowska 15 -  kwiecień 2017


Maria Baster - Grząślewicz "Lato tuż tuż"
Czytelnia Naukowa KBP Królewska 58 - marzec 2017
 tutaj - zdjęcia
Ewa Kapturska "Małopolskie pejzaże"
Kraków, Al. Mickiewicza 30, Klub AGH, pawilon C2 Ip. 
 tutaj - zdjęcia